Thieu Kuys

Thieu Kuys (1961) is in 1992 gepromoveerd in de kennis- en wetenschapsleer met een onderzoek naar de vraag of filosofische problemen zich laten oplossen vanuit de mathematische en empirische wetenschappen. Dit is in de huidige tijd van dataficering een zeer actuele expertise.

Hij studeerde daarnaast Nederlands (MO) en Geschiedenis (MO) aan de Katholieke Leergangen in Tilburg.

Hij werkt al een groot aantal jaren als zelfstandig onderzoeker en informatiespecialist; de laatste jaren ook als docent. Regelmatig schrijft hij maatschappelijk relevante bijdragen voor de landelijke media.

Thieu Kuys

Van Thieu Kuys is verschenen: Privacy Hoe symbolen onze privacy beschermen Informatie theorieKnowledge, Criticism and CoherenceProspects of Naturalistic Epistemology. Of de pdf Prospects of Naturalistic Epistemology

Geregistreerd: -CRKBO-register; -docent Lerarenregister.