Lexmonds vrienden

“Het heeft te maken met die diepgewortelde thetische behoefte van de mens. Wie alle onderlinge verbanden wil doorzien, en die daarna ook nog eens wil gaan beschrijven, die komt niet verder. Dat kan alleen doorbroken worden door stelligheid. Maar stelligheid zonder leer is dogmatiek. En dus zorgen we voor stelligheid mèt leer. En zo heb jij een verhaal bedacht om een attentie van je baas niet te hoeven waarderen.”

Professor Lexmond, hoogleraar rechtsfilosofie, bereidt zijn magnum opus voor, een boek waarin uitgelegd wordt hoe de wet symbool staat voor het begrip rechtvaardigheid. Gedreven door een onbewust verlangen naar de creativiteit van zijn jeugd, heeft hij daartoe zelfs de voor hem karakteristieke baard afgeschoren.

Maar het zit hem niet mee. Behalve door het gezeur van zijn vrouw, worden zijn tijd en energie in beslag genomen door de plannen waarmee de rector de nieuwe bezuinigingsplannen van de overheid wil omzeilen, door een ingewikkeld geval van tentamenfraude, en door een lastige sollicitant die op grond van een door Lexmond gemaakte vormfout een rechtszaak aanspant.

Doordat om hem heen collega’s vlijtig en succesvol aan de academische weg lijken te timmeren, groeit bij hem de twijfel. Is het mogelijk dat hij niets nieuws over de symboolwerking van de wet te melden heeft? Is de overtuiging dat hij ooit, toen hij nog jong en baardloos was, nieuwe inzichten had, niet een illusie, gecreëerd door de hoogmoed van de jeugd in het negeren van wat anderen al gedacht en geschreven hebben?

Elders, ver verwijderd van de universiteit van Lexmond, doet een rechercheur die zich voordoet als een drugshandelaar, zaken met een jonge Colombiaan die doet alsof hij niet weet dat de drugshandelaar een rechercheur is. Terwijl Nederland in de ban raakt van de “IRT-affaire” ervaart Lexmond de relativiteit van juridische symboliek.

 

Titel Lexmonds vrienden
Ondertitel een kleine roman, tweede, licht herziene editie
Reeks n.v.t.
Auteur Thieu Kuys
ISBN/EAN 978-90-79790-05-0
NUR 300
Aantal pagina’s 250
Verschijningsjaar 2020
Vaste boekenprijs nog te bepalen
Geldigheid aanbod zolang de voorraad
strekt. 
Referentiemateriaal Hoofdstuk
1 uit de teksteditie van 1995
   
Voorwaarden Zie algemene
voorwaarden
Te bestellen vanaf januari 2020
Wijze van
bestellen
U kunt een
bestelling plaatsen door het zenden van een e-mail aan bestellingen[apestaartje]diagan.nl
waarbij u de volgende informatie opgeeft:
– uw naam of de naam van de organisatie
(deze moet overeenkomen met de naamhouder van de rekening)
– uw adres of het adres van de
organisatie (dit adres geldt als afleveradres)
– het boek dat u wilt bestellen en het
aantal exemplaren per boek
– het bedrag dat u voornemens bent over
te maken en het rekeningnummer dat u daartoe denkt te gaan gebruiken
– uw e-mailadres– indien van toepassing/optioneel: de
naam van de persoon of organisatie die u op het boek geattendeerd heeft
Nadat een bestelling geplaatst is,
ontvangt u een bevestiging hiervan op het opgegeven e-mail adres. U krijgt
daarbij een (unieke) bestellingscode. Deze code moet u gebruiken bij de
betaling.
Levering en
leveringskosten
Het adres dat is
opgegeven bij de bestelling geldt als afleveradres. Er zijn geen
aanvullende leveringskosten.
Betaling Bij bestellingen
moet het bedrag dat voortvloeit uit het aantal bestelde exemplaren,
inclusief de eventuele bijdrage voor de verzendkosten, voorafgaand aan
levering worden overgemaakt op de bankrekening van Uitgeverij Diagan,
o.v.v. de bestelcode die u bij de bevestiging van uw bestelling hebt
gekregen.