HOE SYMBOLEN ONZE PRIVACY BESCHERMEN

Op 25 mei 2018 is de nieuwe privacywetgeving, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), dan toch echt daadwerkelijk in de uitvoeringsfase gebracht. Privacy-waakhonden hebben uitgekeken naar het moment dat zij forse boetes mogen gaan geven. Consumentenorganisaties hebben voorbeeldbrieven klaarliggen waarmee een consument een bedrijf kan sommeren te vertellen welke informatie over de consument is vastgelegd, wat daar mee is gedaan, en aan wie die informatie is doorverkocht. Juristen en consultants kunnen al tevreden zijn over de omzetstijging die de AVG hen heeft opgeleverd. Burgers die Europees zijn ingeburgerd zijn ervan overtuigd dat ze nu nog wat meer eigenaar zijn van data die sowieso al hun eigendom waren. En zo gaan we (bijna) allemaal gelukkig en blij worden van een stukje wetgeving dat berust op een denkfout.

In Hoe symbolen onze privacy beschermen wordt de nieuwe privacywetgeving kritisch doorgelicht. De term ‘persoonsgegevens’ wordt onderworpen aan een informatietheoretische analyse. Op de wetgeving als geheel wordt een doel-middel-analyse losgelaten. De bevindingen zijn niet hoopgevend:

” Het kernbegrip van de privacywetgeving – persoonsgegevens – is inconsistent; de privacywetgeving richt zich overwegend op handelingen – het verzamelen en verwerken van persoonsgegevens – die de persoonlijke levenssfeer niet bedreigen; daar waar de privacywetgeving zich richt op handelingen die de persoonlijke vrijheid inperken – profiling en redlining -, gaat ze in tegen de dogma’s van het empirisme die de samenleving wil blijven omarmen.

Alleen gecertificeerde en andere AVG-gelovigen zouden kunnen denken dat zich vanuit deze brij van wazige inconsistenties en half-beleefde wensjes en willetjes een bescherming laat optrekken rond datgene wat nog steeds als een beschermingswaardige dierbaarheid overeind staat: het recht op een persoonlijke levenssfeer, het recht om met rust gelaten te worden.”

Voor wie blij is met de nieuwe privacywetgeving is de enige troost dat gammele, ondeugdelijke wetgeving soms bij toeval toch een maatschappelijk nuttig effect kan hebben.

Doelgroepen: Het boek is een betoog. De structuur van het betoog is beschreven in Voorwoord en inleiding .  Het betoog gaat in tegen gangbare veronderstellingen over privacy en de AVG. Het is echter niet geschreven in de tegenwoordig gangbare “het is allemaal te gek voor woorden“-stijl. De doelgroep van het boek is niet het type lezer dat zich van een ‘tegendraadse’ stelling net zo makkelijk laat overtuigen als van de stelling waartegen die ‘tegendraadse’ stelling ingaat. De ideale lezer is de lezer die zich afvraagt waar de denkfout zit in het betoog dat wil wijzen op de denkfout in de AVG. Want het is toch uitgesloten dat de AVG inconsistent is en dat privacy en persoonsgegevens niets met elkaar te maken hebben!

Voor de meer praktisch georiënteerde lezer die het zich uit hoofde van een functie niet kan permitteren de AVG los te laten – zoals Functionarissen Gegevensbescherming  en Privacy consultants – bevat het boek praktische tips over hoe met een minimale inspanning voldaan kan worden aan de AVG. Er komen ook argumenten langs die ingebracht kunnen worden in een dispuut over een “AVG-boete”.

De zwaarte van het betoog wordt verlicht doordat elke stap in het betoog wordt toegelicht met  voorbeelden die vaak ontleend zijn aan de praktijk, de actualiteit of de cultuur. Mogelijk is “Hoe symbolen onze privacy beschermen” tot dusver de enige tekst waarin EN Jean-Jacques Rousseau EN Jelle Brandt Corstius EN Alfred Hitchcock figureren.

Titel Hoe symbolen onze privacy beschermen
Ondertitel Anamnese van een stukje wetgeving
Reeks Anamnese-reeks deel 3
Auteur Thieu Kuys
ISBN/EAN 978-90-79790-00-5
NUR 730 – filosofie algemeen
Aantal pagina’s 132
Verschijningsjaar 2018
Vaste boekenprijs 18,50 euro, incl. 9% BTW
Verzendkosten bij 1 exemplaar: 3,50 euro, incl. BTW

 

 

bij meerdere exemplaren zal het bedrag aan verzendkosten na de bestelling aan u opgegeven worden.

Referentiemateriaal Inhoudsopgave

 

 

Voorwoord en inleiding

Omslag

Digitale bijlagen In het boek wordt verwezen naar [Wob, 2015]. Dit verwijst naar veldonderzoek dat voor de analyse is uitgevoerd door het indienen van een Wob-verzoek. Hieronder kunt u dit veldonderzoek volgen:

 

 

01-04-2015: Wob-verzoek

12-05-2015: Beslissing op Wob-verzoek

14-05-2015: Bezwaar op beslissing

09-08-2015: Beslissing op bezwaar

24-08-2015: Beroep bij beslissing op bezwaar

18-09-2015: Verweerschrift OCW

22-12-2015: Beslissing op beroep

04-02-2016: Publicatie uitspraak beslissing op beroep

07-01-2016: Hoger beroep

24-03-2016: Verweerschrift OCW

07-01-2017: Notitie ter zitting

09-01-2017: “Nudging the judges”

01-02-2017: Uitspraak Raad van State

13-11-2018: Annotatie

Voorwaarden Zie algemene voorwaarden
Te bestellen vanaf 1 november 2018
Wijze van bestellen U kunt een bestelling plaatsen door:a) het (volledig) invullen van het bestelformulier dat u ontvangen heeft (of nog zult ontvangen) en het toezenden van dit bestelformulier aan Uitgeverij Diagan, Samarstraat 7, 5262 ZL Vught;

 

 

b) het zenden van een e-mail aan bestellingen[apestaartje]diagan.nl waarbij u de volgende informatie opgeeft:

– uw naam of de naam van de organisatie (deze moet overeenkomen met de naamhouder van de rekening)

– uw adres of het adres van de organisatie (dit adres geldt als afleveradres)

– het boek dat u wilt bestellen en het aantal exemplaren per boek

– het bedrag dat u voornemens bent over te maken en het rekeningnummer dat u daartoe denkt te gaan gebruiken

– uw e-mailadres

– indien van toepassing/optioneel: de naam van de persoon of organisatie die u op het boek geattendeerd heeft

Nadat een bestelling geplaatst is, ontvangt u een bevestiging hiervan op het opgegeven e-mail adres. U krijgt daarbij een (unieke) bestellingscode. Deze code moet u gebruiken bij de betaling.

Levering en leveringskosten Het adres dat is opgegeven bij de bestelling geldt als afleveradres. Er zijn geen aanvullende leveringskosten.
Betaling Bij bestellingen moet het bedrag dat voortvloeit uit het aantal bestelde exemplaren, inclusief de eventuele bijdrage voor de verzendkosten, voorafgaand aan levering worden overgemaakt op de bankrekening van Uitgeverij Diagan, o.v.v. de bestelcode die u bij de bevestiging van uw bestelling hebt gekregen.