Anamnese van een discussie

In september 2007 verspreidde de Informatie Beheer Groep, in het kader van het invoeringstraject Onderwijsnummer in het Praktijkonderwijs, een brochure, “Goed voorbereid op weg”. Deze brochure gaf aanleiding tot een discussie tussen de Informatie Beheer Groep en een kleine softwareleverancier die voortduurde van 14 september 2007 tot 30 juni 2008, met het Ministerie van OC&W in de coulissen.

In Anamnese van een discussie wordt een thematisch-chronologische analyse gegeven van deze discussie. Tegen de achtergrond van het wettelijk kader van de invoering van het onderwijsnummer wordt de handelwijze van de Informatie Beheer Groep juridisch geduid waarbij geleidelijk aan wordt ingezoomd op de verantwoordelijkheid van het Ministerie van OC&W.

Het concept voor Anamnese van een discussie is op 1 april 2008 vrijgegeven en gedistribueerd onder onderwijsinstellingen en andere belangstellenden. In de handelseditie is de sectie ‘naspel’ toegevoegd.

 

Titel Anamnese van een discussie
Reeks Anamnese-reeks 1
Auteur Thieu Kuys
ISBN/EAN 978-90-79790-01-2
NUR 600
Aantal pagina’s 56
Verschijningsjaar 2009
Vaste boekenprijs 15 euro, incl. 9% BTW
Geldigheid aanbod zolang de voorraad strekt. 
Referentiemateriaal Anamnese voorzijde

 

Inhoudsopgave

pagina 18-19

   
Voorwaarden Zie algemene voorwaarden
Te bestellen vanaf 31 augustus 2009
Wijze van bestellen U kunt een bestelling plaatsen door:a) het (volledig) invullen van het bestelformulier dat u ontvangen heeft (of nog zult ontvangen) en het toezenden van dit bestelformulier aan Uitgeverij Diagan, Samarstraat 7, 5262 ZL, Vught;

 

b) het zenden van een e-mail aan bestellingen[apestaartje]diagan.nl waarbij u de volgende informatie opgeeft:

– uw naam of de naam van de organisatie (deze moet overeenkomen met de naamhouder van de rekening)

– uw adres of het adres van de organisatie (dit adres geldt als afleveradres)

– het boek dat u wilt bestellen en het aantal exemplaren per boek

– het bedrag dat u voornemens bent over te maken en het rekeningnummer dat u daartoe denkt te gaan gebruiken

– uw e-mailadres

– indien van toepassing/optioneel: de naam van de persoon of organisatie die u op het boek geattendeerd heeft

Nadat een bestelling geplaatst is, ontvangt u een bevestiging hiervan op het opgegeven e-mail adres. U krijgt daarbij een (unieke) bestellingscode. Deze code moet u gebruiken bij de betaling.

Levering en leveringskosten Het adres dat is opgegeven bij de bestelling geldt als afleveradres. Er zijn geen aanvullende leveringskosten.
Betaling Bij bestellingen moet het bedrag dat voortvloeit uit het aantal bestelde exemplaren, inclusief de eventuele bijdrage voor de verzendkosten, voorafgaand aan levering worden overgemaakt op de bankrekening van Uitgeverij Diagan, o.v.v. de bestelcode die u bij de bevestiging van uw bestelling hebt gekregen.