Agorazuiger: DE analyse van een markt

In deze thematische studie wordt de markt van software voor Leerling Informatie Systemen (LIS-software) in het onderwijs kritisch onderzocht.

Na een schets van het theoretisch kader wordt ingegaan op de wijze waarop de inhoudelijke en technische uitdagingen in de markt door softwareleveranciers en scholen zijn aangegaan. Daarbij blijkt er sprake te zijn van een ‘externe’ factor, een factor die wel op de markt aanwezig is, maar zelf geen marktpartij is. Deze ‘verborgen’ factor wordt nader geanalyseerd door een gedetailleerde bespreking van de invoering van het onderwijsnummer, en de effecten die dit gehad heeft op de markt voor LIS-software.

In het slotstuk van de analyse worden twee leverancierskartels die in de markt zijn aangetroffen nader geanalyseerd vanuit het mededingingsrecht en wordt aangetoond dat het handelen van de Nederlandse overheid in strijd is met het Europees Verdrag.

De studie combineert een toegankelijke, essayistische schrijfstijl met een uitvoerig, gedegen notenapparaat.

 

Titel Agorazuiger, analyse van een
markt
Reeks
Auteur Thieu Kuys
ISBN/EAN  978-90-79790-02-9 (paperback)

978-90-79790-03-6 (hardcover)
NUR 730 – filosofie algemeen
Aantal pagina’s 576
Verschijningsjaar 2009
Vaste boekenprijs softcover: 39,50 euro, inclusief 9 % BTW

 

hardcover: 60,00 euro, inclusief 9 % BTW

Kortingsregeling Indien, in één bestelling of
bij één aanschaf, meer dan 10 exemplaren worden besteld of afgenomen, zal
1 gratis exemplaar worden meegeleverd. (Geldt niet in combinatie met
andere kortingsregelingen)
Bijzonderheden Geïllustreerd en geannoteerd.
Samenvatting in Nederlands en samenvatting in Engels.
Trefwoorden Modeltheorie, marktmodellen,
marktoptimum, kostprijsberekening, economische evenwicht, modulariteit,
theorie van koppelvlakken, Open Source, SaaS, vaporware,
interoperabiliteit, XML, ‘webbased’ applicaties, onderwijsstandaarden, pricacy-regels,
Electronisch Leerlingdossier, leerlingbegeleiding, bekostigingsfraude,
“HBO-affaire”, beleidsanalyse,
regeldruk in het onderwijs, projectmanagement, leverancierskartels, mededingingsrecht,
Europees recht
   
Voorwaarden Zie algemene
voorwaarden
Referentiemateriaal Inhoudsopgave

 

pagina
40: effectieve mededinging en het model van Porter (en iets over kritiek)

pagina
138: de ‘uitdaging’ in de markt voor leerlinginformatiesystemen

pagina
153: een ‘lek’ in de privacy
 

pagina
193: belangenorganisaties in het onderwijs

pagina
232: de ‘ideale’ opstelling

pagina
277: het sanctie-instrument en het WON in het Primair Onderwijs

pagina
557: index van tabellen

pagina
568: summary

pagina
570: samenvatting

Achterflap

Te bestellen vanaf 21 september 2009
Geldigheid aanbod zolang de voorraad
strekt. 
Wijze van bestellen U kunt een bestelling plaatsen
door:
a) het (volledig) invullen van het
bestelformulier dat u ontvangen heeft (of nog zult ontvangen) en het
toezenden van dit bestelformulier aan Uitgeverij Diagan, Samarstraat 7,
5262 ZL, Vught;
b) het zenden van een e-mail aan
bestellingen[apestaartje]diagan.nl

waarbij u de volgende informatie opgeeft:
– uw naam of de naam van de organisatie
(deze moet overeenkomen met de naamhouder van de rekening)

 

– uw adres of het adres van de
organisatie (dit adres geldt als afleveradres)

– het boek dat u wilt bestellen en het
aantal exemplaren per boek

– het bedrag dat u voornemens bent over
te maken en het rekeningnummer dat u daartoe denkt te gaan gebruiken

– uw e-mailadres

– indien van toepassing/optioneel: de
naam van de persoon of organisatie die u op het boek geattendeerd heeft

Nadat een bestelling geplaatst is,
ontvangt u een bevestiging hiervan op het opgegeven e-mail adres. U krijgt
daarbij een (unieke) bestellingscode. Deze code moet u gebruiken bij de
betaling.

Levering en leveringskosten Indien de bestelling moet
worden afgeleverd op een afleveradres, zal hiervoor, bij één boek, een
bijdrage van 7 euro in rekening worden gebracht (inclusief BTW), en bij
meerdere boeken, een bijdrage van 3,50 euro per boek (inclusief BTW).
Het is mogelijk dat de feitelijke kosten
van de levering van boeken op het beoogde afleveradres beperkt kunnen
worden door synergie tussen projecten. In dat geval zal de bijdrage aan de
leveringskosten deels of geheel kunnen komen te vervallen.
Betaling Bij bestellingen moet het bedrag dat voortvloeit uit het aantal bestelde
exemplaren, inclusief de eventuele bijdrage voor de leveringskosten,
voorafgaand aan levering worden overgemaakt op de bankrekening van
Uitgeverij Diagan, o.v.v. de bestelcode die u bij de bevestiging van uw
bestelling hebt gekregen.
Voor recensenten en andere
verwijzers
Indien tien of meer klanten
bij hun bestelling aangeven dat zij door een bepaalde persoon of
organisatie op het boek zijn geattendeerd, dan zal – indien deze persoon
of organisatie bij Uitgeverij Diagan bekend is als klant die tenminste een
exemplaar van het boek heeft afgenomen – aan deze persoon of organisatie
eenmalig een creditnota worden verzonden voor 39,50 (inclusief 6% BTW), en zal dit bedrag worden overgemaakt naar het aan Uitgeverij Diagan bekende
bankrekeningnummer van deze persoon of organisatie o.v.v. het nummer van
de creditnota.