NL in herstel

Geachte heren en dames deskundigen en denkers in diverse disciplines van Herstel-NL,

Ik ben geneigd u te volgen in uw stelling dat het huidige kabinetsbeleid inzake de CoVid-19-pandemie aan redelijkheid te wensen overlaat. Omdat in zeer veel andere landen ongeveer hetzelfde beleid wordt gevoerd, is het verval van de rede evenwel geen unieke ‘Hollandse ziekte’.

Tevens ben ik geneigd u te volgen in uw stelling dat beleid inzake CoVid-19 in hogere mate risicogestuurd zou moeten zijn, mede omdat de meeste overheden er tot dusver niet in zijn geslaagd een redelijke balans te vinden tussen paniekzaaien en pappen-en-nathouden.

Bij uw oplossingsroute zou ik een kanttekening willen plaatsen. Uw visie op de oplossing sluit aan bij de visie die eind februari 2020 circuleerde onder Britse epidemologen: idealiter zouden in Engeland alle leden van risicogroepen tijdelijk moeten verhuizen naar een streek rond Inverness en zouden alle andere Britten elkaar zo snel mogelijk moeten besmetten in de route naar ‘kudde-immuniteit’. Deze oplossingsroute – mits praktisch bewandelbaar – zou niet onredelijk zijn, ware het niet dat  reeds  in februari 2020 duidelijk was dat de immuniteit tegen CoVID-19 van tijdelijke aard zou zijn. De data die na februari 2020 zijn verzameld door de tientallen duizenden onderzoekers die daarover inmiddels een half miljoen min of meer wetenschappelijke artikelen over hebben gepubliceerd, hebben tot nog toe de hypothese van tijdelijke immuniteit niet weerlegd. [Dat de heer Van Dissel rondbazuint dat inmiddels bijna twee miljoen Nederlands immuun zou zijn, laat zich bijna als een strafbaar feit aanmerken.] Evenmin is er reden te denken dat een vaccinatieprogramma zou kunnen resulteren in een significante mate van ‘kudde-immuniteit’ omdat tegen de tijd dat zo’n programma over een voldoende groot deel van de bevolking is uitgerold, het effect van de vaccinatie voor een deel van de gevaccineerden zal zijn uitgewerkt.

Wat dan wel de goede/de beste oplossingsroute zou kunnen zijn uit de Covid-19-fluctuaties, daarover hebben de afgelopen maanden al zoveel deskundigen en denkers in diverse disciplines hun licht laten schijnen, dat ik mij terugtrek in de knusse beslotenheid van mijn sceptische bubbel opdat de levensangst van mensen die naar deskundigen en denkers in diverse disciplines menen te moeten luisteren, niet nog weer verder toeneemt.

Ik kan mij evenwel niet vinden in uw stelling of aanname dat de wijze waarop in deze pandemie moet worden gehandeld, bepaald moet worden door een soort Brede Maatschappelijke Discussie.  Een pandemie schijnt mij toe typisch een situatie te zijn waarin een kabinet daadkrachtig door moet pakken, zonder zich al te veel gelegen te laten liggen aan het oeverloze gezemel waarin democratisch-opgezette processen doorgaans vastlopen.

Met vriendelijke groet,

Dr. W.W.