Kritiek op dagblad trouw haar klimaatmythe bijdrage

Aan: opinie@trouw.nl
Onderwerp: welles of nietes bubbel-vraag

Geachte redactie,

Met belangstelling heb ik het artikel over de zeven klimaatmythes in de Trouw van 9 maart 2019 gelezen.

Al lezend rees bij mij evenwel de vraag wat vanuit het perspectief van de redactie van Trouw het nut of de noodzaak was van het plaatsen van het artikel. Het artikel meldt geen nieuwe feiten. De poging tot demythologisering lijkt gericht op een wetenschapsjournalist van Elsevier en op Thierry-Baudet, maar die kunnen in de klimaatdiscussie bezwaarlijk als serieus te nemen ‘opponenten’ gelden. Er werden in het artikel ook geen mythes ontkracht. De auteur stelde veeleer vast dat de verschillende aspecten van de klimaat’discussie’ vastzitten in een welles-nietes-conversie. Die constatering is juist, maar dezelfde constatering deed dezelfde auteur ook al eens op 21 april 2007, ook in Trouw. Voor zover Trouw sceptici onder de lezers telt, zullen dat vast geen klimaat’sceptici’ zijn. De kans dat een klimaat’scepticus’ door het artikel tot inkeer zal komen, is nog wat kleiner dan de kans dat enig klimaat’scepticus’ het artikel zal lezen.

Is bij de opmaak van deze editie van de Verdieping een vergissing gemaakt, en was het artikel over het ontkrachten van klimaatmythes eigenlijk bedoeld als een aflevering in de reeks “Welkom in Bubbelonië”?