Chirurg beroept zich op vergeetrecht: hoe waardevol is de anonimisering door de Raad voor de rechtspraak?

Geachte redactie,

Trouw van 18 januari 2019 meldde dat een chirurg in de richting van google succesvol beroep had gedaan op het ‘vergeetrecht

Edoch, in de ‘geanonimiseerde’ uitspraak die De Rechtspraak gepubliceerd heeft staat de url van de site waarnaar Google niet meer mag verwijzen, en daarbinnen kan de pagina die betrekking heeft op de chirurg snel worden gevonden. Daar is de naam van de chirurg, Rita Kappel, met de overige gegevens te vinden.

Al met al kostte deze ‘identificatie’ van de ‘geanonimiseerde’ gegevens op De Rechtspraak minder dan 3 minuten.

Het ‘vergeetrecht’ is een van de zinloze aspecten van de AVG die de samenleving op kosten jaagt. Ook deze schaduwzijde van de AVG heeft echter voor sommigen een zonnige kant: de zinloze inspanningen om het zinloze ‘vergeetrecht’ af te dwingen levert omzet op voor juristen en bureaus die in weerwil van de zinloosheid van vergeetrecht exercities suggereren dat ze imagoschade kunnen beperken.

Tijdens het volgen van de identificatieroute bleek ons dat De Stentor het artikel waarin wordt bericht over het oordeel van de tuchtrechter over de betrokkene, had verwijderd of althans had verplaatst. Onze vraag is of u dit hebt gedaan met oog op het vergeetrecht of op verzoek van de betrokkene of MediaMaze.

Als u de pagina bewust hebt verwijderd of verplaatst, dan lijkt ons dat niet geheel in overeenstemming met de missie van uw blad en de daarbij behorende verantwoordelijkheden. Een regionaal dagblad heeft, zeker daar waar het berichten betreft die de nationale of internationale pers niet halen, naast de taak van informeren voor de korte termijn een archieffunctie voor de langere termijn. Als een regionaal dagblad berichten die een betrokkene onwelgevallig zijn, gaat verwijderen omdat die een betrokkene onwelgevallig zijn, dan laat de redactie van dat blad zich met terugwerkende kracht censureren.

In dit specifieke geval heeft die censuur – indien die heeft plaatsgevonden – een asymmetrie achtergelaten in de beeldvorming over de betrokkene. Terwijl het door de betrokkene als ‘negatief’ ervaren, relatief recent bericht is verwijderd, is een door de betrokkene als ‘positief’ ervaren over de opening van haar kliniek in de digitale versie van uw krant bewaard gebleven.

Wij zijn gaarne uw antwoord tegemoet, niettegenstaande dat wij er uiteraard begrip voor zullen gaan hebben als u daar door andere redactionele verplichtingen niet aan toe komt.

Met vriendelijke groet,

Dr. W.W.