Referentiemateriaal

Bij de verschillende boeken die op deze site worden gepresenteerd, wordt referentiemateriaal aangeboden.

Dit referentiemateriaal heeft drie functies: 1. Het stelt u in staat na te gaan of het onderwerp van de publicatie voor u interessant is; 2. Het stelt u in staat een beeld te krijgen van de inhoud en kwaliteit van de publicatie; 3. Het stelt u als potentiële koper in de gelegenheid het aangeboden product te beoordelen op een wijze die enigermate vergelijkbaar is met de wijze waarop u dit in een winkel zou kunnen doen.

Indien bij een product referentiemateriaal is aangeboden, is het mogelijk dat het product bij levering is verpakt op een wijze waarmee Uitgeverij Diagan onrechtmatig gebruik van het product tracht te voorkomen of te beperken.

Dit laat een eventueel wettelijk geldend herroepingsrecht onverlet, doch door het verbreken van de verpakking zou u dan praktisch afstand doen van de mogelijkheid hiervan alsnog gebruik te maken. Indien dit aan de orde is, zal dit in de verzendbrief bij de aflevering expliciet worden vermeld.

Het referentiemateriaal zal zodanig zijn samengesteld dat de hierboven beschreven functies kan dienen. Daar waar elementen uit het product zijn weergegeven, betreft het reproducties van werkkopieën. Deze reproducties zullen inhoudelijk representatief zijn voor het product zelf doch kunnen op detailniveau of qua vormgeving afwijkend zijn.