Cursussen

DIAGAN heeft verschillende cursussen ontwikkeld, zowel voor algemeen geinteresseerd publiek als voor professionals. Hieronder een kleine selectie.

FILOSOFIE VAN DE ANALYTISCHE WIJSBEGEERTE

Vier tot zes bijeenkomsten (8 uur); syllabus met Nederlandse vertalingen van de besproken teksten; geen voorkennis vereist.

De associatie van filosofie met Grote Levensvragen en de aanname dat de analytische filosofie daar geen licht op kan laten schijnen, leidden ertoe dat de aandacht voor analytische filosofie in Nederland bescheiden is, zowel bij het grote publiek als bij de academische filosofen. In deze cursus – die geen bijzonder voorkennis vereist, maar wel bijzondere interesse – wordt dit beeld doorbroken. We volgen de analytische traditie naar de technische details van taal en logica. Hoewel deze details niet lijken te kunnen gaan over de Grote Levensvragen, zullen we – aan de hand van een best wel pittig artikel van W.V.O. Quine en een ook niet eenvoudige tekst van Aristoteles – zien dat de analytische filosofen de grote vragen van het leven niet uit het oog hebben verloren.

BIG DATA: KANSEN EN KNELPUNTEN

Zes tot acht bijeenkomsten (6 tot 8 uur); workshop van 1 dag mogelijk; keuze uit ‘niet-technische’ variant (maatschappelijk fenomeen) en ‘technische’ variant (toepassingen en implementatie in bedrijfsleven en overheid); geen voorkennis vereist; ‘in company’-variant mogelijk.

Big Data – inmiddels is de term ‘uit de mode’ en spreken althans Kamerleden men liever van ‘artificiele intelligentie’ – heeft een ingrijpende invloed op de maatschappij. In deze cursus krijgen de deelnemers een overzicht van het fenomeen Big Data en wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op de kansen en knelpunten.

FILOSOFIE VAN HET ALLEDAAGSE LEVEN

Vier bijeenkomsten (8 uur); geen voorkennis vereist.

De filosofie, zowel de westerse als de oosterse, is van oudsher gericht op de relatie tussen het Ene en het Vele, tussen het Geheel en de Delen. In de Westerse traditie is deze rol echter overgenomen door talloze alternatieve cultuuruitingen (kunst, religie, wetenschap, politiek) en is de spanning tussen het Ene en het Vele min of meer opgelost. De filosofie is blijven zitten met het onoplosbare deel van deze spanning. Daardoor lijkt de filosofie geen relevantie meer te hebben voor het dagelijkse leven. In deze cursus trekken we een pad door de filosofie waaruit blijkt dat het onoplosbare deel van de spanning tussen het Ene en het Vele betrekking heeft op problemen die we dagelijks ervaren en waarvoor we in het dagelijks leven geen pasklare oplossing hebben.

KWALITEIT GEREGELD

Vier tot twaalf bijeenkomsten (8 tot 24 uur); modulair; varianten voor onderwijsbestuurders, schoolleiders, docenten; voorkennis van het onderwijsstelsel vereist; ‘in company’-variant mogelijk.

Iedereen vindt onderwijs belangrijk; iedereen wil het onderwijs efficient en effectief geregeld hebben. Er is echter geen consensus over hoe dat zou moeten gebeuren. Bij deze onzekerheid geven regels houvast. In deze modulair opgezette cursus staat de vraag centraal of de kwaliteit van het onderwijs georganiseerd kan worden met behulp van regels.

PRIVACY IN HET INFORMATIETIJDPERK

1 bijeenkomst ( 4 tot 6 uur); twee varianten, workshop-variant aanbevolen; geen voorkennis noodzakelijk.

In dit informatietijdperk heet onze privacy – onze persoonlijke levenssfeer – bedreigd te zijn door ongeremde commerciele dataverzamelaars en een steeds verder oprukkende overheid. De ‘Surveillance Society’ is een feit geworden. In tijden van een pandemie worden zelfs de uitgangspunten en de principes van de westerse democratie vloeibaar. We lijken te weten hoe onze privacy bedreigd wordt, en ook hoe we dit risico in principe kunnen beteugelen. Maar is dat zo?