big data, coronovirus tijdperk en de afronding van de privacydiscussie

De coronacrisis is een uitgelezen kans voor Big data-ondernemingen: – Je kunt de corona-data mooi visualiseren in ‘corona-dashboard’. – Je kunt vaccin-algoritmes aan de man brengen. – Je kunt ministers en Kamerleden warm maken voor ‘corona-apps’.

Neemt natuurlijk niet weg dat: – De data in de ‘corona-dashboard’ onvolledig en onjuist zijn. – Vaccin-algoritmes net zo min het succes van resultaten kunnen garanderen als andere algoritmes succes kunnen voor het doel waarvoor die ingezet worden, kunnen garanderen. – Het ‘corona-virus’ zich niets aantrekt van de illusie van controle die we met ‘corona-apps’ voor onszelf construeren.

Maar mooi dat ministers en politici vanwege de ‘corona-crisis’ bereid zijn om de conclusie van de Article 29 Data protection working party (opinion 05/2014) dat data zich niet ‘anonimiseren’ zolang de data bruikbaar zijn, overboord te zetten. Hebben we die privacy-discussie ook eindelijk eens afgesloten.