BIdet & het urgenda-arRest

Geachte heer Bidet,

Bij vlagen is uw poging de zittende politieke klasse wat op te schudden, amusant. Incidenteel is het zelfs leerrijk: dat veel kamerleden menen dat in hun debatoefeningen meer informatie wordt gewisseld dan bij het voorlezen van een gedicht, is verontrustend. Door de bank genomen is uw aanval op de politieke elite evenwel niet succesvol en blijft u steken op het niveau van lolbroeken op verjaarpartijtjes, met dien verstande dat, doordat u uw grappen en grollen uithaalt alsof u daar de andere kamerleden wijzer mee wilt maken, in uw geval bij de aanschouwer vooral het beeld van een arrogante pseudo-intellectueel wordt ingebrand.

Zo zag ik zostraks tijdens het zappen uw reactie op de “hoe-kunnen-we-met-een-paar-simpele-handelingen-aan-het-Urgenda-arrest-voldoen”-papierstroken langskomen. Het spreekt – of zou onder kamerleden voor zich moeten spreken – dat de rechtbank in dezen op de stoel van de wetgever is gaan zitten, en aan de overheid een wazige, niet controleerbare verplichting heeft opgelegd. De methoden waarmee het CO2-emissie worden gemeten, veranderen in de tijd. Evenals de wijze waarop de lengte van files wordt gemeten. Zoals de ANWB door af te wijken van de methode waarmee de RDW de lengte van files meet, zelfs op slappe dagen een filerecord kan registreren, zo zou het kabinet kunnen zeggen dat volgens een andere meetmethode allang voldaan is aan de verplichting die is opgelegd. Er is, voor wie evidenties niet voor zich spreken, hierover ook een serieuzerig betoog af te steken dat met dichtregels of citaten uit werken van politiek niet-correcte auteurs als Camus of Hermans of – nog even en alle auteurs die voor 2000 geboren zijn, zijn politiek incorrect geworden – Aristoteles of – sommige auteurs hebben nieuwerwetse revisies niet nodig om politiek incorrect te blijven – Nietzsche opgeleukt zou kunnen worden.

Maar u maakt geluiden als  “CO2 is goed voor planten; dus hoe meer CO2, hoe groener”.

Krijgt u iets van 120.000 euro bruto per jaar om in en rond de Kamer de hofnar uit te hangen, en dan komt er dit uit?

U lijkt ten prooi gevallen te zijn aan een vorm van verdwazing. Wie de boel wil opschudden, ‘out-of-the-box’ wil denken, een structurele misstand aan de kaak wil stellen, doet er soms goed aan een olijke oneliner in een open wond te strooien. Maar – dat is het verschil tussen een lolbroek op een verjaarpartijtje of een middelbaar scholier die bij maatschappijleer iets verrassends denkt te kunnen zeggen enerzijds en anderzijds een serieuze ironicus – dat zou dan het begin van de opschudding moeten gaan zijn. U lijkt echter de mening toegedaan dat met zo’n geluid de kous daadwerkelijk en definitief afgenaaid zou moeten zijn.

In het algemeen gaat uw denken minder diep dan u zichzelf wijsgemaakt hebt. Wie nadenkt over maatschappelijke problemen zou – de empirie en de wetten van de logica volgend – uit moeten komen bij de vaststelling dat ‘democratie’ als staatsvorm prima is als een samenleving in de onderhoudsfase zit, maar inefficiënt en ineffectief als een samenleving al dan niet door ‘disrupters’ in een fase van verandering en ontwikkeling gebracht is. Althans, in de geschiedenis is er geen enkel voorbeeld te vinden van een complex maatschappelijk probleem dat door democratisch overleg is opgelost. Het soort overleg dat plaatsgrijpt in democratische parlementen is inhoudelijk van een te laag niveau om complexe problemen in kaart te kunnen brengen. In een democratie zijn politici bovendien een groot deel van de tijd bezig met de voortgaande strijd om de macht, met acquisitie. De tijd en energie die gestoken moet worden in de marketingrituelen van de democratie, wordt onttrokken aan het oplossen van het probleem zelf.

U lijkt van mening te zijn dat er geen ‘klimaatprobleem’ is. Mogelijk hebt u gelijk. Niet in de zin dat de theorieën over opwarming niet kloppen – u zult de klimaatmodellen te vluchtig hebben bekeken om daar een enigermate onderbouwbare visie op te hebben – maar in de zin dat het vanuit het perspectief van het universum niets uitmaakt wanneer welk deel van de mensheid verdwijnt. Dat maakt het klimaatprobleem tot een non-issue, en dan kunnen we motieloos overgaan tot de orde van de dag.

Mocht het ‘klimaatprobleem’ niet analytisch kunnen worden weggeknaagd door redelijkheid en relativering, dan blijft over dat de oplossing ervan zal moeten komen van autocratische landen als China. Daar hoeft de inmiddels voor het leven gekozen leider enkel overleg te voeren in de achterkamertjes om te besluiten dat er vanaf 2020 geen plastic tassen meer gebruikt mogen worden, dat alle woningen tot maximaal 17 graden verwarmd mogen worden, en dat het maar eens afgelopen moet zijn met warm douchen want door warm douchen wordt het lichaam alsmaar slapper en zouden we straks, nadat het klimaat is opgewarmd, in de zomer nog met winterjassen rond gaan lopen.

Maar u bent – ik heb het zo-even nog eens opgezocht om het ongeloof hier weg te nemen – van een forum voor democratie…!

Erop vertrouwend relevant aan u teruggekoppeld te hebben,

Met vriendelijke groet,

Dr. W.W